Meer bos in België …?

 ‘k Begin Wouter Deprez steeds sympathieker te vinden. Hoe zou dat nu komen? 😉

DEEL DIT BERICHT ALS JE EEN BETER BOSBELEID WILT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beste minister-president Bourgeois,

in 2009 werd een belangrijk pact gesloten tussen de Vlaamse regering en meer dan honderd partnerorganisaties.
Het pact heet Pact 2020, genoemd naar het jaar waarop de verschillende partners de doelstellingen van het Pact wilden bereiken.
Het Pact werd ondertekend door de Vlaamse regering, de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties, en honderden middenveldsorganisaties.

In het Pact 2020 werd bepaald hoe Vlaanderen er in 2020 uit moest zien.

Eén van de doelstellingen was de volgende : “Vlaanderen heeft in 2020 voldoende habitat ingericht, herbestemd, verbeterd of afgebakend om 70% van de instandhoudingsdoelstellingen van de Europees te beschermen soorten en habitats te realiseren. Streefdoel: 38.000 ha extra natuurgebied en 10.000 ha extra bosgebied.”

Dat streefdoel was ambitieus noch origineel.

De oppervlakte die wordt nagestreefd, stond al in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, in 1997.

Toen was 2007 de vooropgestelde deadline voor de 48.000 extra ha natuur- en bosgebied.

Aangezien het streefdoel voorkomt in Pact 2020 zult u begrijpen dat het niet gehaald werd in 2007.

Hoe staat het ondertussen met het streefdoel?

Gisteren verscheen er een belangwekkend rapport van het Instituut voor Natuur- Bosonderzoek.
Het INBO is een wetenschappelijke instelling, georganiseerd en betaald door de Vlaamse Overheid.
Dat INBO „verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is.”

Ik dacht dadelijk aan u, omdat u beleid voorbereidt, uitvoert en er dus wellicht ook in geïnteresseerd bent.

Het belangwekkend rapport van het INBO heet zo.
“De Natuurindicatoren 2015.
Toestand Van De Natuur In Vlaanderen.
Cijfers Voor Het Beleid”.

Zelf houd ik van cijfers.
En ik vermoed van u hetzelfde.

Cijfers drukken heel precies uit waar we staan met ons streefdoel, en hoeveel moeite het beleid al deed (en nog moet doen) om het streefdoel te halen.

Daarom dacht ik dat het belangrijk was om u de volgende cijfers door te spelen.

Sinds 1997 werd 37 procent van de vooropgestelde oppervlakte gerealiseerd voor natuur-, reservaat- en bosgebied en overig groengebied samen, zegt het rapport.

Eén derde van het streefdoel werd dus gehaald.
Acht jaar na de deadline.

Het INBO rekent ook uit hoe lang de Vlaamse overheid er nog over zal doen om het streefdoel van 2007 te halen.

“Voortgaande op de huidige trend van de laatste negen en respectievelijk vijf jaar, zal de uitgestelde doelstelling gehaald worden tegen 2067 en respectievelijk 2061. Het zal dus ongeveer 64 à 70 jaar duren i.p.v. tien jaar zoals oorspronkelijk voorzien.”

Dat is ongeveer 55 jaar later dan de oorspronkelijke streefdatum.
En dat is meer dan veertig jaar later dan de streefdatum van Pact 2020.

Nu heb ik wel al eens mijn bibliotheekboeken een jaar en drie maanden te laat teruggebracht.

Maar dit is toch een nog meer spectaculaire overschrijding van de einddatum.

Bovendien kreeg ik bij de bibliotheek terecht een fikse boete, waarmee ze véél nieuwe boeken hebben kunnen kopen.

De Vlaamse overheid daarentegen kan blijkbaar zonder enige verantwoording de deadlines blijven overschrijden.

Zo, nu kent u de juiste cijfers.

Aangezien u de regering leidt tot 2019, vraag ik u graag welke concrete grote inhaalbeweging u plant tegen 2020.

Anders moet de volgende Vlaamse regering alles doen in dat resterende jaartje.

U zult het met mij eens zijn dat dat niet sympathiek is tegenover uw eventuele opvolger.

Of als u plant uzelf op te volgen, bied ik u graag het motto van mijn moeder aan : „Stel niet uit tot morgen wat u vandaag kunt doen.”
In dit geval zou een juistere uitdrukking zijn : “Stel niet uit tot morgen wat u gisteren al had moeten doen.”

(Gelieve mij te verontschuldigen dat ik deze vraag tot u richt, en niet tot de minister van Natuur en Omgeving.
U zult begrijpen dat de inhaalbeweging die hier moet gebeuren, de reikwijdte van haar kabinetten ruim overschrijdt.
Het zal brede steun van de ganse regering vragen, met u op kop.)

Vriendelijke groet,
Wouter

DEEL DIT BERICHT ALS JE EEN BETER BOSBELEID WILT VAN DE VLAAMSE REGERING.

Share

Laat een reactie achter