Groen, groen grasje …

De regen vaagt misschien de herinnering weg aan het droge gras, maar niet wat ik waargenomen heb. Misschien hebben jullie het ook wel gezien?
Toen ik keek naar de verschillende wegbermen die ik voorbijreed, viel het mij op dat er ondanks de grote droogte toch nog vele bermen groen waren. Niet enkel het onkruid, maar ook het gras had nog een groene kleur, mede door de combinatie van onkruid en gras, als door de schaduw die onkruid het gras geeft. De gemaaide bermen echter, waren dor net zoals de gazons en alle plaatsen waar de planten onnatuurlijk kort werden gehouden.
Wist je dat niet enkel de zee en de bomen zorgen voor het opslaan van CO2, één van de broeikasgassen? Alle planten doen dat, maar enkel als ze groen zijn.
Zouden we dan niet beter pleiten bij de gemeentes en steden dat ze de bermen enkel maaien op plaatsen waar de begroeiing zorgt voor veiligheidsproblemen? Zo profiteren ook de bijen van de nectar onkruiden, wordt er meer CO2 opgenomen, bespaart de gemeente aan onderhoud van de bermen en kan er voor hetzelfde budget op andere plaatsen dan meer tijd besteed worden aan het manueel verwijderen van onkruid.
Share

Laat een reactie achter