Fijn stof en klimplanten

In het voorjaar heb ik een variant van blauw regen (Wisteria) aangeplant tegen een gevel van ons huis aan de zijde van onze slaapkamer. Het is een traaggroeiende, maar goed ruikende variant. Deze zal ook weer zijn functies hebben: een goede geur, nectar voor de bijen en vooral filteren van fijn stof. Dat fijn stof wel degelijk een probleem vormt, verduidelijken onderstaande artikels. Een mogelijkheid om de fijnstofconcentraties (grotendeels afkomstig van vervoer en industrie) te verminderen is trager rijden, meer fietsen of verkeer zoveel mogelijk weren op locaties waar de problemen het grootste zijn zoals bv in de stad. Tot groot ongenoegen van menig autogebruiker. Ik draag in elk geval mijn klein steentje bij en mijn gevel wordt mooier en kleurrijker en geliefd door velen … 😉

Invloed fijn stof op ongeboren leven

Bomen reddingsmiddel tegen fijn stof

Share

Laat een reactie achter