Aanpassingen voor het klimaat zullen de belastingen doen verhogen, slecht zijn voor onze economie, … versus mijn visie

Als ik de laatste weken de kranten bekijk en lees wat de politiek ons wil doen geloven, dan moet ik eerlijk bekennen dat ik enorm teleurgesteld ben in het gemis aan creativiteit van onze beleidsvoerders. Als ingenieur is het mijn dagdagelijkse taak om op een creatieve manier om te gaan met “problemen” of noem het eerder opportuniteiten. Door de jaren heen werden de uitdagingen alleen maar groter, er moest meer kunnen, op kortere termijn en met een kleiner budget. Wat meermaals een onmogelijke taak leek, bleek achteraf weer tot een goed einde gebracht te zijn.
Eigenlijk zie ik ons land of de wereld als een groot bedrijf dat nu als nieuwe target gekregen heeft om alles uit de kan te halen om de opwarming van de aarde te stoppen. Hiervoor zou in een bedrijf een projectleider aangesteld worden die binnen de vooropgestelde budgetten en termijn een project tot een goed einde zou brengen. Je zou het kunnen zien als een investering met een return of investment van een zeer korte termijn.
Waarom moeten alle maatregelen zoveel geld kosten? Waarom niet aan alle bedrijven en sectoren de vraag stellen wat zij kunnen doen om hun ecologische voetafdruk te vermijden? Ik ben er zeker van dat iedereen wel op ideeën kan komen die effect hebben en misschien zelfs in het voordeel zijn van het bedrijf. Met 11 miljoen mensen in België, heb je minstens 11 miljoen ideeën, sommige dubbel, maar zeker en vast heel interessante.
Terwijl er steeds in oplossingen als hernieuwbare energie gedacht wordt, mis ik de het zoeken naar het beperken van energie. Door bv minder afval te produceren (algemeen afval wordt verbrand), reclameverlichting van winkels doven na sluitingstijd, straatverlichting te verminderen na bepaalde uren (is deels al zo, maar zou nog minder kunnen als ik kijk naar andere landen). TV-koks zouden kunnen koken met seizoensgebonden streekproducten en ook vegetarische alternatieven aanbieden. Minder verkoopbare groenten en fruit (wegens verkeerde grootte of vorm) zouden goedkoper kunnen verkocht worden in plaats van weggegooid. Producten waarvan gekend is dat ze zorgen voor massale ontbossing kunnen geweerd worden of er kan opzoek gegaan worden naar een duurzamer alternatief (en zeker voor zorgen dat ze niet gepromoot worden) de lijst zou sowieso kenbaar moeten gemaakt worden. Producten die apart te koop aangeboden worden, zouden in koppelverkoop niet samen verpakt mogen worden. Het teveel aan verpakking zou moeten ontmoedigd worden. Openbaar vervoer kan gratis en het netwerk kan uitgebreider. De bussen zouden elektrische kunnen rijden. Korter woon-werkafstand zou gestimuleerd kunnen worden, reclame zou kunnen gebruikt worden voor het promoten van duurzame oplossingen. Alle geproduceerde producten (non-food) zouden recycleerbaar moeten worden en een degelijke minimum termijn van duurzaamheid zou opgelegd moeten worden (afhankelijk van het product (veel hoger dan het nu is)). Leerkrachten kunnen bij het bepalen van het aan te schaffen “schoolgerief” opteren voor schriften en mappen in recycleerbaar materiaal. Er zou kunnen gestopt worden met het kappen van bomen, braakliggende grond zou moeten beplant worden (mag met groenbemester), muren begroeid, …
Dus moet actie ondernemen voor het klimaat zo pijnlijk zijn als er wordt beweerd? Ik ben er zeker van dat dat niet nodig is, als ze het maar willen zien.

1

Bereikte mensen
0

Betrokkenheidsacties
Share

Laat een reactie achter