Interessant nieuwsbericht

Ik heb weer een nieuw broeikasgas ontdekt namelijk lachgas of N2O die o.a. ontstaat door overbemesting. En zo blijkt maar weer hoe divers onze impact op de opwarming van de aarde is of op hoeveel verschillende manieren we invloed kunnen hebben om de opwarming te verminderen. En ook afval verminderen is blijkbaar een deel van de oplossing.

“De belangrijkste bronnen van lachgas zijn de landbouw (33,5%) (met name het gebruik van mest en kunstmest; lachgas komt ook vrij door het scheuren (omploegen) van grasland), de chemische industrie (38,2%), bijvoorbeeld bij de productie van nylon,[13] verbranding van fossiele brandstoffen (28%) en afvalverbranding (11%).” wikipedia

Klimaatopwarming en veeteelt

Share

Laat een reactie achter