Biomassacentrales en natuurgebieden een sprankeltje hoop

Misschien heb je ooit al het geluk gehad om te gaan wandelen in gebieden waar door natuurverenigingen aan graslandherstel gedaan werd. Deze graslanden herken je aan de unieke bloemen pracht. Het bekomen van deze bloemenrijkdom is te danken aan een natuurbeheer waarbij grasland gemaaid wordt op vastgestelde tijdstippen en waarbij het maaisel afgevoerd wordt. Dit heet verschralen van de grond (het overbodige stikstof uit de grond halen, zodat planten die groeien op stikstofarme grond een kans krijgen om terug te bloeien). Het maaisel dat niet meer interessant blijkt voor boeren wegens te kleine voedingswaarde, blijkt nu interessant te kunnen zijn voor het opwekken van biomassa. Of er daarmee vermeden wordt dat bomen gekapt moeten worden voor de creatie van deze vorm van energie blijft nog steeds de vraag. Maar ik wil toch nog steeds positief blijven … misschien kunnen hierdoor toch nog een aantal bomen gered worden. (info natuur.focus jaargang 15 nr1)Margrieten
Share

Laat een reactie achter